focul viu
     
» Descriere / Vegetatia si fauna

   Vegetatia si flora din aria protejata Focul Viu de la Andreiasul de Jos este caracteristica subetajul padurilor de amestec situate intre altitudinea de 380 – 840 m.
   Desi, dupa originea fitogeografica, nu exista deosebiri esenţiale faţa de celelalte arii protejate din bazinul raului Milcov (Cenaru, Reghiu - Scruntaru si Dalhauţi) predominante fiind speciile eurasiatice si europene (57 %) totusi, numarul de taxoni cunoscuţi este de aproximativ jumatate (162 specii) deoarece zona este mai puţin studiata, ca urmare a faptului ca prezinta numeroase degradari, cu diferite grade de intensitate, avand cauze atat naturale (structura geologica si compoziţie litologica) precum si antropice (despadurire si pasunat abuziv).
   Cu toate acestea, aria protejata prezinta o importanţa deosebita, din urmatoarele considerente :
   - arboretele forestiere, indiferent de varsta si tip - natural fundamental sau artificiale, indeplinesc funcţii de protecţie a solului impotriva eroziunilor de suprafaţa si profunzime, a alunecarilor de teren si de protecţie a cursurilor de apa, de protecţie climatica si, nu mai puţin, din punct de vedere sanogen si peisagistic;
   - ecosistemele actuale, atat cele aflate in diferite stadii de degradare, cat si cele aflate in curs de reconstrucţie ecologica prin impadurire si amenajare a cursurilor de apa cu caracter torenţial, prezinta o importanţa deosebita pentru studiul comparativ al constituirii si evoluţiei covorului vegetal, oferind date obiective de mare valoare, atat din punct de vedere stiinţific, cat si cu caracter practic, aplicativ, pentru atenuarea, stoparea efectelor negative ale unor factori naturali si/sau antropici, pentru refacerea si conservarea peisajului, valorificarea acestuia in mod neagresiv.
     


- Istoric
- Localizare si limite
- Conditiile geologice
- Miscarile tectonice
- Relieful
- Hidrologia
- Particularitatile climatice
- Invelisul edafic
- Procese actuale de degradare
- Vegetatia si fauna
Diverstiatea lumii vii sporeste
atractiile si posibilitatile de vizitare din Valea Milcovului.
focul viu
   Acest web-site a fost realizat in cadrul proiectului “Impreuna pentru arii protejate si dezvoltare durabila”, implementat de Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice, Focsani, Vrancea.
   Continutul acestui web-site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Mecanismului Financiar SEE. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. Pentru informatii oficiale despre Mecanismul financiar SEE si Programul Norvegian de Cooperare, accesati: www.eeagrants.org.
 
focul viu