focul viu
     
» Descriere / Invelisul edafic

   Natura, compozitia chimica si cantitatea de materie organica redata solului depinde de tipul de ecosistem terestru: pajisti, paduri, culturi agricole s.a. Fiecare tip de biocenoza naturala sau cultivata are modul sau specific de aprovizionare a solului cu resturi organice moarte. Interventiile antropice au modificat mult regimul substantelor nutritive si regimul hidric din sol, inclusiv circulatia apei la suprafata solului sau prin sol, precum si transportul si acumularea substantelor deplasate odata cu apa.
   Pe terenurile cu folosinta agricola, prin ridicarea an de an a recoltelor agricole, se extrag din sol cantitati importante de elemente nutritive, fara ca masa vegetala fotosintetizata anual sa se mai intoarca in sol. Acest fapt determina o diminuare a ritmului procesului de bioacumulare, care duce la scaderea continua a rezervei de humus din sol, la o saracire in substante nutritive si deteriorarea structurii solului.
   Invelisul edafic al acestei arii protejate este caracterizat de prezenta unor soluri brune podzolice pe versantii superiori, brune eumezo – bazice gleizate si pseudogleizate, acide si aluviale pe versantii inferiori, si afectate în grade diferite de eroziuni si alunecari de teren, dintr-e care, unele active dar, de mica intensitate, datorita lucrarilor de împadurire.
     


- Istoric
- Localizare si limite
- Conditiile geologice
- Miscarile tectonice
- Relieful
- Hidrologia
- Particularitatile climatice
- Invelisul edafic
- Procese actuale de degradare
- Vegetatia si fauna
Calitatea ecosistemelor din Valea Milcovului
este data de posibilitatea acumularii materiilor organice in sol.
focul viu
   Acest web-site a fost realizat in cadrul proiectului “Impreuna pentru arii protejate si dezvoltare durabila”, implementat de Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice, Focsani, Vrancea.
   Continutul acestui web-site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Mecanismului Financiar SEE. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. Pentru informatii oficiale despre Mecanismul financiar SEE si Programul Norvegian de Cooperare, accesati: www.eeagrants.org.
 
focul viu